celms

Vērtība ir ne tikai mežā, bet arī celmos

Ja jums šķiet, ka mežā vērtīgi ir tikai baļķi vien, jūs kļūdāties. Vērtība ir arī celmos!

Sākot kultivēt purvus un celmājus, rodas vērtības, kuram līdz šim esam piegriezuši maz vērības. Šīs vērtības, kas izceltas no zemes un nevērīgi samestas kaudzēs mežmalās ir CELMI.

Ir vietas, kur Latvijā, mežu nabadzīgākos apvidos kurināmā materiāla sagādāšana rada grūtības. Malku ne visur var iegūt pietiekošā daudzumā. Tādēļ lielāka vērtība jāpievērš koku atkritumu – celmu un zaru izlietošanai saimniecībā. Agrāk daudzi mežsaimnieki nicīgi skatījās uz celmiem, tagad tos jau ved mājās bez ierunām.

Arī meža tehnika kļuvusi spēcīgāka, lai celmus dabūtu laukā no zemes. Meža traktoram riepu vietā ķēdes, ziemas riepas nav nepieciešamas. Starp citu, ir laiks savam auto likt ziemas riepas (populārākās riepas pēc veikalu datiem ir ziemas riepas r16).

Lieli priežu un citu koku celmi, stāvēdami sausā un smilšainā vietā neizlauzti, ātri sapūst. Ūdens, gaiss, kukaiņi un sēnes ļoti ātri paveic pūdēšanas darbu.

Citādi ir ar celmiem, kas guļ kūdrā vai ūdenī, kur tiem nevar piekļūt gaiss. Tur celmi un citas koka daļas uzglabājas gadu simtiem ilgi bez kādām pārmaiņām – interesanti, vai ne?

Pavasara pusē izlauzti un kaudzēs sakrauti celmi ātri izžūst un, ja vēl tiek ievesti pajumtē, dod teicamu kurināmo materiālu. Kad cirsmu pēc tam apstrādā, paliek pāri vēl daudz sīku kukuržņu, kurus atliek salasīt un izžāvēt, lai iegūtu VĒL kurināmo!

Celmi satur daudz sveķu, terpentīna, darvas un citu gaisīgu un viegli degošu vielu. Kam ir uzņēmība un vajadzīgās zināšanas, tas no celmiem vēl var iegūt lielisku peļņu. Iespējams no celmiem arī tecināt darvu un terpentīnu! Tur gan nepieciešams īpašs aprīkojums. Šim nolūkam labāk derēs jauni celmi, bet mazāk derēs tādi, kas gulējuši kūdrā.

Spēcīgi degdami, celmi rada daudz melnu dūmu, tāpēc tos nevar likt krāsnī tik daudz kā parasto malku, jo tad dūmvadi nespēs novadīt uzreiz visus dūmus.